Een nieuwe functionaliteit binnen High Sierra is dat de knoppen om je media te besturen (niet zeker hoe ik ze moet benoemen, ik heb het over de F7-8-9 knoppen bovenaan het toetsenbord) ook werken voor media binnen een browser, niet enkel voor bv. iTunes of VLC.

Op zich wel leuk en ik geloof dat het best wel handig kan (zal?) zijn, maar op dit moment moet ik eerlijk toegeven dat ik me er eerder aan stoor. Het is me al meermaals overkomen dat ik een filmpje open in Safari, waarop ik op Pauze druk om de muziek even te stoppen, waarop echter het filmpje pauzeert en niet de muziek... De functionaliteit wordt namelijk toegepast op (voor zover ik heb begrepen) de laatst geopende/gebruikte media. Dit verplicht me er dus toe om elke keer het iTunes-venster te openen en de muziek manueel te stoppen, waarna ik weer naar het filmpje kan om het af te spelen.

Mijn vraag luidt dus: is er een mogelijkheid om de pauze-knoppen vast te 'pinnen' aan iTunes, of uit te schakelen voor Safari, zodat er geen inmenging ontstaat bij het pauzeren van de gewenste media?