• Disclaimer RSS

  Uitgegeven op 23-02-11 15:48   

  Copyright en inhoud
  Teksten, opmaak, grafische elementen, afbeeldingen, filmfragmenten, broncode en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en zijn de industriŽle en intellectuele eigendom van InterMactivity.be. KopieŽn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de coŲrdinator van InterMactivity.

  Aansprakelijkheid
  InterMactivity.be heeft deze website opgericht voor de persoonlijke informatie van haar bezoekers. Wij besteden veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op onze website ter beschikking wordt gesteld. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. InterMactivity.be kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op onze site verstrekte informatie aanvaarden. Deze informatie is :

  • uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
  • niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • geen advies

  De inhoud van de website (daarin begrepen het forum) kan bestaan uit reacties en meningen van gebruikers van de website. Gepresenteerde meningen zijn niet noodzakelijk de meningen van de websitebeheerders en deze aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid aangaande reacties en meningen van gebruikers.

  Wij streven ernaar onderbrekingen door technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in bestanden of formats zijn gecreŽerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet door dergelijke problemen kan worden beÔnvloed. InterMactivity.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

  Links naar andere websites
  Deze website bevat verwijzingen naar of is gekoppeld met andere websites of webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

  Verwijzen naar de site van InterMactivity.be
  Het is de gebruiker van de InterMactivity.be website toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site. U dient daarbij gebruik te maken van de richtlijnen en voorwaarden die te vinden zijn op deze pagina.

Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 12:50. Powered by vBulletin® Version 4.1.11
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Copyright InterMactivity.be 2010